آموزشگاه تخصصی فنون خودرو" (فن خودرو سابق")

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی دوره های موتورهای خارجی

برد آموزشی برق

سیم کشی ، سوخت رسانی و کیلومتر و ...

کارگاه آموزش

کارگاه فنی انواع موتور

مجوزها و استانداردها

مجوزها و استاندارهای بین المللی

ابزارآلات ابزارشناسی

ابزارآلات روز برای آشنایی دانشجویان

تمرین کار عملی

تمرین بر روی قطعات واقعی

تجهیزات کارگاه مکانیک

تجهیزات کارگاه عملی مکانیک

کار روی خودرو

تمرین مهارت ها روی خودرو

تئوری تعمیرات الکترونیک

آموزش تئوری تعمیرات ECU و یونیت ها

اساتید و مشاورین

اساتید و مشاورین مجتمع

تجهیزات آموزشی کارگاهی

تجهیزات متنوع و کامل آموزشی

آموزش تئوری اولیه

آموزش جامع تئوری و عملی

تجهیزات آموزشی آموزشگاه

تجهیزات و قطعات کامل برای آموزش

تمرین تعمیرات ECU

کلاس تمرینی تعمیرات ECU

تمرین دانشجویان

تمرین روی قطعات واقعی

کارگاه موتور و گیربکس

کارگاه کلاس های عملی مکانیک

کلاس درس برق خودرو

کلاس عملی درس برق خودرو

ابزار کارگاهی

ابزار آموزشی درس ابزارشناسی

ابزارشناسی

آموزش و معرفی ابزارآلات

تعمیرات ECU

کلاس درس عملی تعمیرات ECU

ابزارآلات کارگاهی

تجهیزات کلاس ابزارشناسی

آموزش و تمرین روی خودرو

آموزش عملی و تمرین مهارت ها

تمرین کلاس برق

تمرین عملی دانشجویان روی قطعه

کلاس تئوری دیاگ

آموزش تئوری قبل از عملی